الهام شامرادی

کارشناس ارشد رسانه، محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و تحلیل محتوا است و سالها تجربه کارشناسی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را دارد