سحر شقاقی

سحر شقاقی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و سالهاست به عنوان کارشناس در سازمان برنامه و بودجه کشور مشغول به فعالیت است. وی علاوه بر کارشناسی در حوزه های تخصصی، دارای نزدیک به 2 دهه فعالیت روزنامه نگاری است .