ایستگاه پل قدیمی- فیلم نامه

این کتاب متن فیلم نامه فیلمی به همین نام است که نویسنده در این اثر تلاش کرده است روایتی از زندگی نویسنده ای در حال نوشتن داستانی را ارایه دهد که به مرور خودش شخصیت اصلی داستانش می شود. تعلیق ها و فضاسازی های بالقوه این اثر، گوشه هایی از زندگی انسان امروزی است که امید است مطالعه آن، آثار مثبتی به همراه داشته باشد. فیلم نامه «ایستگاه پل قدیمی» در سال 1385 به نگارش در آمده است و در سال 1386 توسط نویسنده در قاب دوربین جا گرفت.

آشنایی با نویسنده: مجتبی عباسی

بیشتر بخوانید

آخرین خاطره- فیلم نامه

این کتاب  فیلم نامه یک فیلم داستانی به همین نام است که نویسنده و کارگردان آن مجتبی عباسی است. کتاب پیش رو متن فیلمی با نام «آخرین خاطره» است که تلاش یک رزمنده و جانباز دفاع مقدس را به تصویر کشیده است. نویسنده این اثر تلاش کرده است در چارچوب متعارف و رایج فیلم نامه نویسی، یک روند واقعگرایانه از یک رخداد که هر ساله برای افراد مختلف به صورت های مختلف رخ می دهد را ترسیم کند و این باور در ذهن مخاطب شکل گیرد که تلاش برای حفظ «سرمایه» هایی تحت عنوان «تجربه» و «فداکاری» در جای خود یک فداکاری و بزرگواری ارزشمند است.

آشنایی با نویسنده کتاب: مجتبی عباسی