ایستگاه پل قدیمی- فیلم نامه

این کتاب متن فیلم نامه فیلمی به همین نام است که نویسنده در این اثر تلاش کرده است روایتی از زندگی نویسنده ای در حال نوشتن داستانی را ارایه دهد که به مرور خودش شخصیت اصلی داستانش می شود. تعلیق ها و فضاسازی های بالقوه این اثر، گوشه هایی از زندگی انسان امروزی است که امید است مطالعه آن، آثار مثبتی به همراه داشته باشد. فیلم نامه «ایستگاه پل قدیمی» در سال 1385 به نگارش در آمده است و در سال 1386 توسط نویسنده در قاب دوربین جا گرفت.

آشنایی با نویسنده: مجتبی عباسی

بیشتر بخوانید

آن سوی رویا

این کتاب روایتی است از یک جانباز به نام علی رضا که ارتباط عاشقانه اش را از دیگران پنهان کرده است. داستان در چهار دفتر و از نگاه چهار راوی مختلف بیان می شود که هر راوای بخشی از ماجرا را بیان می کند.

آشنایی با نویسنده: محمد عباسی