کمیای صبا

این کتاب مجموعه اشعار حسن توسطی شاعر اهل اراک است. مجموعه اشعار مرحوم توسطی شامل قالب های مختلف از جمله غزل، دوبیتی و قصیده است.

 

مسافر خورشید

این کتاب برای نسل جوان تدوین شده است که روایتی است  شاعرانه، کوتاه و زیبا از یک معلم که براحساس وظیفه به دانش آموزانش اعلام می کند که برای دفاع از میهن به جبهه حل قعله  باطل می پیوند.

آشنایی با نویسنده: مصطفی صادقی پور

بانوي سبزپوش

این مجموعه شعر در خصوص اهل بیت یا به قول شاعر در ارتباط با14 معصوم است که شامل اشعار سنتی و نو است. این مجموعه شعر از اشعار در مورد حضرت زهرا علیها سلام شروع می شود و آخرین بخش اشعار مربوط به حضرت ولی عصر (عج) است.

آشنایی با شاعر کتاب بانوی سبزپوش: محمد عباسی