سحر شقاقی

سحر شقاقی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و سالهاست به عنوان کارشناس در سازمان برنامه و بودجه کشور مشغول به فعالیت است. وی علاوه بر کارشناسی در حوزه های تخصصی، دارای نزدیک به 2 دهه فعالیت روزنامه نگاری است .

بیشتر بخوانید

جمشید اثنی اعشری

جمشید اثنی اعشری  دانش آموخته بازرگاني (كارشناسي)، مديريت دولتي باگرايش مديريت مالي )كارشناسي ارشد( و اقتصاد با گرايش توسعه )دكتري( است و کتاب های متعددی در زمینه مدیریت، تدوین و منتشر کرده است.  از جمله کتاب های او آموزه های مدیریت: بهانه ای برای اندیشیدن دستمایه ای برای عمل، مدیریت بر بال واقعیت: ملاحضات انسان شناختی و اجتماعی مدیریت و مباحث کاربردی مدیریت نوین است.

بیشتر بخوانید

مجتبی عباسی

رشته تحصیلی: کارشناسی تولید سیما (کارگردانی تلویزیون) از دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
داری مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره تهران
و(عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران)
نویسنده و کارگردان وتهیه کننده

بیشتر بخوانید