محمد عباسی

محمد عباسی دانش آموخته اقتصاد است. سالها تجربه در سطوح مختلف مدیریتی و مشاوره ای در دستگاه های اجرایی کشور داشته است. متولد 1354  و عضو سرای اهل قلم است.

از وی تا کنون 3 کتاب در زمینه ادبیات و داستان منتشر شده است.