مجتبی عباسی

رشته تحصیلی: کارشناسی تولید سیما (کارگردانی تلویزیون) از دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
داری مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره تهران
و(عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران)
نویسنده و کارگردان وتهیه کننده


در زمینه نویسندگی فیلمنامه بلند زیر را در کارنامه خود دارد:
1- فیلمنامه ایستگاه پل قدیمی
2- فیلمنامه نشانه ها
3- فیلمنامه زیرسنگ سیاه
4- دستهای دعا
5- آخرین خاطره
در زمینه کارگردانی وتهیه کنندگی به موارد زیر می توان اشاره کرد:
1- فیلم داستانی ایستگاه پل قدیمی -سرزمین گرگان-استرآباد-خانه باقری ها- شوشتر- منظومه آبی وشوشتر-شهرقدیم- مجموعه مستند داستانی” آیینه جلال”(نویسنده وکارگردان)- میراث جهانی چغازنبیل- بیرجند وحوالی آن وباغهای بیرجند-حماسه دفاع وآزادی- زندگی در خوسف – سرگذشت رادیو(نویسنده وکارگردان)- عبور از البرز-بیکرانه ها- آن روزها – مروارید و….