مصطفي صادقي‌پور

مصطفی صادقی پور ، از رزمندگان دفاع مقدس است که پس از سالها اسارت در زندان های دشمن بعثی به کشور بازگشت. وی دبیر بازنشسته ادبیات فارسی است

و سالهاست در زمینه نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس تلاش فعالیت دارد.